"Uppgifter över 1846 års tillverkning vid Långviks glasbruk i Piteå socken och Norrbottenslän, tillhörigt Högvälborne Herr Baron, Presidenten och Riddaren E. G. v. Rosen med fleramedintressenter.
 
 
Fönsterglas Buteljer Vitt hus-behovs-småglas Grönt ut- skottshusbehovssmåglas
Rgs
Kistor
Skof Stycken Hytt-hundra Hytt-hundra  
1 14       27 Its m 2>]. il 65 rdr 110.24.-  
87 15       do " 3 il 55" 4826.12.-  
144 16Y2       do " 4 il 55" 6082.31. 2  
1 10       24 lts" 2>]. il 60" 90.-.-  
56 7Y2       do " 3 il 50" 2818.36.-  
115 13 1/6       do " 4 il 38" 4395.-. 9  
1 5       22 I)ts" 2>]. il 55 " 68.36.-  
61 16Y2       do " 3 il 42" 2596.31. 2  
120 IOYz       do " 4 il 34" 4097.40. 9  
6 17 5/6       18 I\S" 2>]. il 30 " 206.36.-  
4 5Yz       styckeglas il 40 rdr 171.-.-  
                    25.464. 7.10
    18936     franska 1/1 buteljer    
          il 8Yz rdr per 100 1609.26.10  
    2944     do Yz do ljusa    
          il 8 rdr     235.24.11  
    1008     engelska 1/1 do il 8    
          rdr     80.30. 8  
    164     do Yz do il 7Y2 rdr 12.14. 4  
    5032     stämplade do    
          il 9 rdr     452.42. 2  
                    2.390.42.11
      201 7/16   hytthundr. vitt små-   570.31.-
          glas utgde ts   731.24.-
        258 Y2 do grönt do do   690.22. 6
        149 1/8            
summa 602 11Yz 28084 201 7/16 407 5/8       RG Rdr 29.847.32. 3
              eller uti Banco Rdr 19.898.21. 6
                 
Att detta är utur de vid Långviks Glasbruk, över tillverkningen år 1846 förda böcker och annotationer rät­teligen utdraget; och priserna efter den fastställda och vid försäljningen till rättelse tjänande priskurant, upptagna och utförda, det betygas under edsplikt.
Långviks Glasbruk den 11 januari 1847 Carl A. Rydberg"
HH = hytthundra ts = tums I) Tum i kvadrat 2) Siffran markerar kvalitet i skalan 1-5