När markören får ett handutseende i bilden klicka då för att se mer i detalj innehållet på informationstavlan.

Plankarta Glasugn Glasblåsning Söla och glasblåsare Karta över Långviks glasbruksera Belgisk Glasugn Glasblåsarteknik Planglasblåsning 2st kända glasprodukter från Långvik Tavla som visar gamla Långvik 1798-1847 1848-1909 Branchkunnigt personal 1813 H.Nording och M.Fjellström