HYTTMÄSTARE VID LÅNGWIKS GLASBRUK

GILLBERG JOHAN JAKOB 1800 – 1803
Ursprunget är okänt. Kom möjligen redan år 1800, vid uppbyggnaden av bruket.
Tog Bl.a. nattvard i Långvik den 9/10 1801. Var också dopvittne 15/7 1803.

 

CHRISTIAN 1803 – 1819
Flyttade den 25/7 1819 till Nyby glasbruk, Österbotten, Finland.
Kom från Sandö Glasbruk (1750-1928), 1802. Han hade varit hyttmästare där 1792-1802.
Både hans Far och farfar kom som glasblåsare dit 1755. Släkten kom från Böhmen (Tjeckien).

 

NORDING HENRIC 1819 – 1838
Hade varit glasblåsare i Långwik sedan han kom från Sandö 27/10 1802.
Christian ansåg nog att Henric var en talangfull blåsarlärling, endast 19 år gammal
(att bli blåsare tar ca 10 år), därför ville Cristian ha med honom upp till LW.
Henric kom från Nora församling. Efter att Marcus Mårten Fjellström tagit över hyttmästarsysslan
i slutet av 1830-talet så fortsatte Nording igen som blåsare.

 

FJELLSTRÖM MARCUS MÅRTEN 1839 – 1854
Marcus kom 1814 att gifta in sig i Christian Fallers familj, och blev förmodligen
därigenom uppmuntrad av sin svärfar att börja med glasblåsning.
Tre söner i familjen blev blåsare: Johan Olof,  Jakob Christian och Carl Jonas.
JC var verksam i Finland och dog där på 1890-talet. Markus far Mårten föddes i Backe,
men kom närmast från Sandö glasbruk till Långwik som smed den 29/8 1803.

 

FJELLSTRÖM MARCUSSON JOHAN OLOF 1854 - 1874
Marcus äldste son född i Långvik, men hade också tidvis arbetat på andra glasbruk.
Glasproduktionen låg nere mellan 1862 – 1873, då bruket drevs som lantegendom.
JO var med om att sätta produktionsvärdes rekord 1860, med 77.239 rdr banco
Som jämförelse kan nämnas att Sandö endast nådde 51.235 rdr banco det året.

 

RASMUSSON AUGUST 1874 – 1877
Född i Danmark, kom närmast från Skön 14/11 1874. Flyttade till Finland 18/9 1880.
Han var gift med en Finska.

 

JOHAN PETTER 1877 – 1879
Från Byske (Ytterstfors) 1877. Flyttade till Sandö 12/6 1879.

 

Släkten Nordings (Henric Nording) och Fjellströms (Marcus Mårten Fjellström) finns fortfarande kvar i byn Långvik.