Ett ben från snapsglaset "Långwikare" som hade "väder" i benet (en luftblåsa).
Den stora damejeannen med videkorg från Långwiks glasbruk (1798-1879).
Långwiksflaskan med tre stämplar Långvikare och den fjärde med intialen J.
Flaskor blåsta på Långviks glasbruk.