Långviks Byahusförening

Välkommen till Långviks byahusförening
Fler av föremålen från Glasbrukets historia.
Kaminen och en monter med gamla föremål från Glasbrukets historia.
Den gamla kyrkorgeln.