Budkavel 1998

Piteåbåten tog över budkaveln från Luleåbåten i Alhamn, det är båten i mitten på bilden. Ägare Folke Hedqvist Piteå. Med var också Hans Fjällström, båtbyggare från Yttre Håkansö och medlem i föreningen kustkultur. Hans anfader är brukssmeden Mårten och tillhör glasgrenen av släkten Fjällström.

Fiskebåten och fritidsbåten på båda sidorna om Folke Hedqvists båt i bilden är Fjällströms båtar. Pitebåten går till Piterönnskär där Skellefteås båt möter.

Föreningen kustkultur i Luleå är initiativtagare till denna manifestation som innefattar alla kustkommuner i landet.
Vi skickade vår Glasbruks historia med denna vackra sjömanskista den 9 juni 1998. Samtidigt skickade sörby-fjärdens intresseförening sitt bidrag till Stockholm också.

Långviks byahusförening deltog i kusbudkavlen som ingick i kutur-huvudstadsåret 1998. Två båtar varav en startade i Haparanda och den andra i Svinesund på Västkusten. En ny båt möttes vid varje kommungräns längs färdvägen till Stockholm, där de båda budkavlarna skulle med den sista norr- resp söder-båten defilera in till Galärvarvet där kulturminister Marita Ulvskog tog emot.

 

De beräknades vara framme den 5 augusti och de insamlade bidragen ställdes ut den 6-12 augusti.
På bilden läser Östen Fjällström upp budkavletexten som är skriven på hexameter av Haparanda författare Olov Hederyd.