Årliga Aktiviteter

Några av våra årligen återkommande aktiviteter är Sommarcafé i Byahuset de senaste åren. Under sex helger med start första helgen i Juli. Utställare brukar ställa ut i Byahuset.

Friluftsgudstjänst har vi på midsommardagen och advent.

Höstmässa med Östen Fjällström.
Landsbygdsdagen i Piteå
Kyrkkaffe i det fria.
Surströmmningsfest i Byahuset som uppskattades av deltagarna.
Surströmmningsfest med deltagare
Delar av Piteå spelmanslag.
Kyrkoherde Charlott Rehnman